กิจกรรมกีฬาสีอนุบาลสัมพันธ์
สร้างโดย โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
ผู้จัดทำ นางอุไรรัตน์ กิตติโชติพิศุทธิ์
จังหวัด ตาก | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        กิจกรรมกีฬาสีอนุบาลสัมพันธ์จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ในเวลา 07.00 น. ตั้งขบวนพาเหรดที่สี่แยกตลาดสดอำเภอแม่ระมาด โดยดุริยางค์ของอนุบาลโดรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด และเรียงตามลำดับหมายเลขสี คือ สีเขียว สีฟ้า สีชมพู และสีส้ม เส้นทางผ่านสี่แยกโรงพยาบาลแม่ระมาด เลี้ยวซ้ายเดินตามถนนสายเอเชีย เข้าสู่สนามกีฬาบริเวณโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด ลำดับขั้นตอนในพิธีเปิดการแข่งขัน - นักกีฬาและขบวนพาเหรดเดินสวนสนามเคารพท่านประธาน - เชิญธงชาติ ธงโรงเรียน ธงประจำหมู่สีข้นสู่ยอดเสา - ประธานจัดการแข่งขัน กล่าววัตถุประสงค์ - ประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ - นักกีฬาอาวุโสเข้าประจำที่กล่าวนำนักกีฬาปฏิญาณตน - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงและขบวนพาเหรดเดินเข้าสู่สีของตน - การแสดงของอนุบาล - เวลา 09.00 น. เริ่มการแข่งขัน ประเภทกีฬาที่แข่งขัน 1. โยนลูกบอลลงตะกร้า 2. เตะลูกบอลเข้าประตู 3. วิ่งอุ้มลูกบอลสลับสิ่งกีดขวาง 4. วิ่งกระสอบ 5. ขี่ม้าส่งเมือง 6. วิ่งสามขา