เมื่อหนูเป็นอัศวินขี่ม้าก้านกล้วย
สร้างโดย ศพด.บ้านนาโหนนเหนือ
ผู้จัดทำ นางสาวเยาวเรศ ศรีโท
จังหวัด อุบลราชธานี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

        ม้าก้านกล้วย เป็นการละเล่นที่แสดงถึงความมีภูมิปัญญาองคนไทยค่ะ เพราะในสมัยก่อนแทบทุกบ้านจะปลูกต้นกล้วยไว้เพื่อใช้ประโยชนในด้านต่างๆเช่นใบ เอาไว้ห่อขนม ต้นกล้วยเอาไว้ทำกระทง เอาไว้แกงเป็นอาหาร ก้านของต้นกล้วยก็สามารถนำมาประยุกต์เป็นของเล่นให้เด็กๆได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเอามาทำเป็นม้าก้านกล้วยค่ะวันนี้ ศพด.บ้านนาโหนนเหนือ ได้เชิญ คุณตาหนูลาน วรรณคำผุย มาสาธิตวิธีการทำม้าก้านกล้วยที่ศูนย์ค่ะ ม้าก้านกล้วยของคุณตามีหลายแบบนะค่ะ ขั้นตอนแรก คุณตาเลาะใบกล้วยออกก่อนเหลือไว้ที่ปลายนิดหนึ่งเพื่อทำเป็นหางของม้า จากนั้นก็เอามีดแฉลบด้านข้างเพื่อทำเป็นหูของม้าค่ะ แล้วหักก้านกล้วยตรงโคนเพื่อให้เป็นคอให้หูกางออก เอาไม้ไผ่มาเสียบจากคอไปด้านหลังเพื่อยึดให้คอตั้งขึ้นจากนั้นเอาเชือกมาผูกตรงคอโยงมาด้านหลังทำเป็นสายสะพายบ่า..เสร็จแล้วค่ะม้าก้านกล้วยของคุณตาดูเหมือนจะถูกอกถูกใจเด็กมากค่ะคุณตาบอกกับเด็กๆว่านอกจากจะเอาก้านกล้วยมาทำเป็นม้าแล้วยังเอามาทำเป็นปืน ทำเป็นดาบได้อีกด้วย กิจกรรมในวันนี้ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้วัสดุในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ ได้สังเกตุได้ดูวิธีการทำม้าก้านกล้วย รู้คุณค่าของการละเล่นแบบไทย เกิดความสัมพันธืที่ดีระหว่างเด็ก ครูและชาวบ้านในชุมชน เด็กๆมีความสนุกสนานในการทำกิจกรรมในวันนี้มากค่ะก่อนกลับคุณตาได้บอกเด็กๆว่าการเล่นทุกอย่างให้เล่นอย่างระมัดระวัง เล่นกันด้วยความมีน้ำใจแบ่งปันให้คุณครูคอยดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดเราชาว ศพด.บ้านนาโหนนเหนือขอขอบพระคุณคุณตาหนูลานเป็นอย่างสูงนะค่ะก่อนกลับคุณตาใจดียังบอกเด็กๆอีกว่าเดี๋ยวคุณตาจะพาทำของเล่นอีก..บ๊ายบาย