โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าแขกวนาราม
ผู้จัดทำ นางเอมอร ชัยสงค์
จังหวัด ชัยภูมิ | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ประสบการณ์ : จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี

        โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สร้างโดย ศพด. บ้านโนนตูม ตำบลวังชมภู อำเอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผู้จัดทำ นางเอมอร ชัยสงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประเภทตัวชี้วัด : ประสบการณ์ : จากการศึกษานอกสถานที่ของเด็กปฐมวัย จากคณะสำรวจไดโนเสาร์จากสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและกรมทรัพยากรธรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผศ.ดร. ประเทือง จินตสกุล และคณะจำนวน 20 คน ได้เดินทางไปศึกษาสำรวจรอยเท้าไดโนเสาร์ บริเวณลานหินริมตลิ่งลำชี เขตบ้านโนนตูม ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เมื่อ 26 – 27 กรกฎาคม 2551 จากการสำรวจพบรอยเท้าไดโนเสาร์ จำนวน 80 รอย บนลานหินพื้นที่ประมาณ 50 ตารางเมตร การจำแนกเบื้องต้นโดยการปรึกษากับ ดร.โยอิชฺ อะซูมา ผู้เชี่ยวชาญไดโนเสาร์ พบว่ารอยเท้าที่ปรากฏมี 3 ลักษณะๆ แรก คล้ายรอยเท้าของช้าง คาดว่าเป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์ซอโรพอดหรือไดโนเสาร์สี่เท้าขนาดใหญ่กินพืช ลักษณะที่ 2 รอยเท้า 3 นิ้ว คล้ายเท้านก คาดว่าเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์คาร์โนซอร์ หรือไดโนเสาร์สี่เท้าขนาดใหญ่กินเนื้อ ลักษณะรอยเท้าที่ 3 ยังไม่ทราบชื่อ และในแต่ละปีการศึกษา ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าแขกวนารามก็จะนำเด็กไปศึกษาดูรอยเท้าไดโนเสาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก อายุ 210 ล้านปี และในปีการศึกษา 2556 ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าแขกวนารามได้จัดนำเด็กไปศึกษาดูรอยเท้าไดโนเสาร์ที่มีอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้าน เพื่อให้เด็กได้ศึกษาและได้ออกสู่โลกภายนอกห้องเรียนได้สัมผัสสิ่งแวดล้อมภายนอกจากจองจริงเด็กเกิดจินตนาการการเรียนรู้ ตื่นเต้น สนุกสนาน มีความสุข