โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอะห์ลี ต.ปะลุรู อ. สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอะห์ลี ต.ปะลุรู อ. สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
ผู้จัดทำ นางสาวอาซีย๊ะ อาหะมะ
จังหวัด ปัตตานี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ศพด.มีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมาคณะครูและผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กประจำมัสยิดอัลอะห์ลี สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ได้จัดโครงการไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จังหวัดสงขลา คือ สวนสัตว์ ได้ชมพฤติกรรมการแสดงของสัตว์ต่างๆ เช่น แมวน้ำ เป็นสัตว์ที่แสนรู้ และนกแก้วมาคอร์ และยังได้ชมการให้อาหารสัตว์ เช่น เสือ จระเข้ สิงโต ฮิปโป ยีราฟ หมี แรด ช้าง นกกระจอกเทศ และสัตว์เลื้อยคลาน หลังจากนั้นได้ไปสงขลาอะควอเรียม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆและความสวยงามซึ่งเกิดจากฝีมือมนุษย์ที่สร้างขึ้นมา ในยุคนี้ เพื่อสร้างประสบการณ์เพิ่มเติมให้นักเรียนและผู้ปกครองด้วย ทางการสงขลาอะควอเรียมได้จัดชมการแสดงชนิดของปลาที่แปลกๆต่างๆทั้งยังได้จำลองสภาพใต้ท้องทะเลที่มีปลาหลากหลายชนิด ที่มีทั้งปลาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เช่น ปลากระเบน ปลาฉลาม เต่าทะเล จากการทัศนศึกษาครั้งนี้คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดอัลอะห์ลี มีควาสุขและสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นการจัดการเรียนรู้ให้เด็กศึกษาจากสถานที่จริง