โครงงานบัวลอย สีจากธรรมชาติ
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงชุม
ผู้จัดทำ นางสาวชุลีพร ไขศรี
จังหวัด อุดรธานี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ศพด.มีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

        ความเป็นมา เนื่องจากการเรียนรู้ของเด็กครู่ให้แบบฝึกกิจกรรม แล้วครูแนะนำว่าไม่ให้รับประทานสี เพราะสีรับประทานไม่ได้ จึงมีคำถามจากเด็กๆ ว่าทำไมสีกินไม่ได้ แล้วสีที่กินได้มีไหมคะ ครูเลยมีความคิดที่จะตอบโจทย์นี้ให้เด็กโดยการทำโครงงาน ขนมบัวลอย สีจากธรรมชาติซึ่งเป็นขนมหวานของคนไทยซึ่งทำง่าย และอร่อย เด็กสามารถทำและลงมือปฏิบัติได้เองในบางขั้นตอนที่ไม่เป็นอันตรายสำหรับเด็ก ซึ่งครูจะสาธิตให้เด็กดูให้เห็นของจริง ผลที่คาดว่าจะได้รับ -เด็กสนุกกับการปั้น -เด็กรู้จักสี,สีที่รับประทานได้มีอะไรบ้าง -เด็กได้สัมผัส รู้จักคำว่าเนียนนุ่ม แฉะ รู้จักรสชาติ หวาน มัน วัสดุที่ใช้ สีเหลือง ได้จากฟักทอง,สีเขียวได้จากใบเตย สีขาวอมม่วงได้จาก เผือก,แป้งข้าวเหนียว ,น้ำตาล,กะทิ ขั้นตอนการทำ - ขั้นตอนแรกครูเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมโดยการนึ่งฟักทอง,เผือก ปั่นน้ำใบเตยกรองด้วยผ้าขาวบาง - ครูนำวัสดุ มาให้เด็กดู พร้อมตั้งคำถาม และอธิบายให้เด็กฟัง - ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม 6 กลุ่ม สีละสองกลุ่ม ให้เด็กนำแป้ง ผสมกับฟักทองนึ่งเติมน้ำทีละน้อย และน้ำตาลนิดหน่อย จากนั้นให้เด็กนวดเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือ จากนั้นนำเผือก และใบเตยให้เด็กผสมกับแป้งและน้ำตาลนวด เมื่อแป้งเนียนติดกันนุ่มดีแล้วให้เด็กช่วยกันปั้นเป็นก้อนกลมๆ เมื่อเสร็จครูนำบัวลอยไปต้มในน้ำเดือดจากนั้นเมื่อแป้งลอยขึ้น ตักล้างน้ำเย็นพักไว้ -ครูทำน้ำกะทิน้ำเชื่อม -นำบัวลอยที่ได้นำลงน้ำเชื่อมกะทิเป็นอันเสร็จ -ครูนำบัวลอยให้เด็กรับประทาน ช่วงอาหารกลางวันเป็นของว่าง ผลที่ได้รับ -เด็กสนุกกับการปั้น -เด็กรู้จักสี,สีที่รับประทานได้มีอะไรบ้าง -เด็กได้สัมผัส รู้จักคำว่าเนียนนุ่ม แฉะ รู้จักรสชาติ หวาน มัน