สื่อจากพี่
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกว้าง นฤมล แสงเลิศ
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        พี่ๆมัธยมตอนปลาย โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมของครูเพื่อให้เด็กๆได้รู้จักเกี่ยวกับภาพสัตว์ชนิดต่างๆได้มากขึ้น