ส่งเสริมประเพณีการแต่งกายแบบไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
สร้างโดย นางรัตนาภรณ์ ศรีดี
จังหวัด ลพบุรี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        จังหวัดลพบุรีมีการส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยย้อนยุคในงานวันแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์เป็นประจำทุกปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กได้จัดกิจกรรมรณรงค์การแต่งกายแบบไทยตั้งแต่ วันที่16 - 22 กุมภาพันธ์ 2555 การจัดกิจกรรมการละเล่นเด็กไทย