เครือข่ายครูผู้ดูแลเด็กแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
สร้างโดย นางจิดาภา นวมนิ่ม
จังหวัด เพชรบุรี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2555 ประธานเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็กได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อเตรียมหัวประเมินข้มมีครูผู้ดูแลเด็กให้ความสนใจร่วมกันแลกเปลี่ยนและยังได้รับการสนับสนุนการท่านนายกปรีชา มากเกิดท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างและท่านนักวิชาการ 2 ท่านที่เป็นที่ปรีกษาตลอดการแลกเปลี่ยนรู้