การร่วมประชุมชมรมเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็กภาคเหนือ
สร้างโดย นางอัมพร บุญมาลัย ผู้นำเครือข่ายจังหวัดลำพูน
จังหวัด ลำพูน | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        สมาคมครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย จังหวัดลำพูน ได้ไปร่วมประชุมกับชุมรมเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก 17 จังหวัด ภาคเหนือ ที่จังหวัดพะเยา ในวันที่ 9 -10 มิถุนายน 2555