โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิก (ครูจิ๋ว ,ครูมอง)
จังหวัด นครราชสีมา | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        วันที่ 27มิถุนายน 2555 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิกได้พานักเรียนและผู้ปกครอง ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงไร่นาสวนผสม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงการดำรงชีวิตที่พอเพียง