โครงการฟันสวยยิ้มใส
สร้างโดย ศพด.บ้านท่าทองใหม่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านสุขอนามัยเด็กและสุขาภิบาลของศพด.

        ศพด.บ้านท่าทองใหม่ บูรณาการร่วมกัด รพสต.ท่าทองใหม่ ตรวจสุขถาพฟันเด็กๆ บ้านท่าทองใหม่ และให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก