โครงการไข่เค็ม
สร้างโดย ศพด.บ้านป่าใหม่
ผู้จัดทำ นางอรสาห์ วิสาละ
จังหวัด กระบี่ | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        เด็กเรียนรู้วิธ๊การทำไข่เค็ม