โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าใหม่
ผู้จัดทำ นางสุดา จันทวงค์
จังหวัด กระบี่ | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าใหม่ร่วมกับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพอเมริกัน ร่วมกันปรับปรุงสนามเด็กเล่น โดยร่วมกับผู้ปกครองทำของเล่นจากวัสดุเหลือใช้(ยางล้อรถยนต์) เด็กๆสนุกสนานได้เครื่องเล่นใหม่ฝืมือผู้ปกครอง