กิจกรรมทำขนมวันสารทเดือนสิบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง
ผู้จัดทำ นางสาวจันจิรา รสเกลี้ยง
จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        ใกล้เทศการวันสารทเดือนสิบซึ่งเป็นประเพณีของชาวภาคใต้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉางจึงจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมของชาวใต้โดยการเชิญคุณยายเข้ามาช่วยสอนทำขนมเทียนและขนมต้มซึ่งขนมทั้งสองชนิดนี้่ชาวบ้านมักจะนิยมทำกันในวันสารทเดือนสิบหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวันรับตายาย