หัวข้อใบงานมีดังนี้
 
แนะนำสมาชิกกลุ่ม
 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประเทศสิงคโปร์
 
สิ่งที่ได้รับจากการบรรยายเรื่อง
ระบบการศึกษาประเทศสิงคโปร์
และเทคนิคการเรียนการสอน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าไป
ศึกษาดูงาน (กลุ่มย่อย)
 
แนวทางในการนำประสบการณ์
การเรียนรู้ทั้ง 3 ส่วนไปประยุกต์
 
แนวคิดที่จะนำสิ่งที่ได้รับจากการ
ศึกษาดูงานไปสร้างเครือข่าย
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
จุดเด่น/จุดด้อย ของการดูงาน
 
โอกาส/อุปสรรคของการดูงาน
 
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
 
 

 

 
 
   
กลุ่ม สัมพันธ์รัก อบรมรุ่นที่ 3
 
คำขวัญประจำกลุ่ม
สัมพันธ์รัก สมัครสมาน สามัคคี
 
แนะนำสมาชิกในกลุ่มย่อยที่ไปสัมมนาในครั้งนี้
รูปภาพสมาชิกกลุ่ม
 
หัวหน้ากลุ่ม นาง ปราณี ศรีวิชัย
เกิด วันที่16 เมษายน 2503
เบอร์โทรศัพท์ 081-7064591
ที่อยู่ 369 หมู่2 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
สถานที่ทำงาน ศพด.บ้านวังหม้อเจดีย์ซาว
ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังหม้อเจดีย์ซาว
อปท. อบต.ต้นธงชัย จังหวัด ลำปาง
 
รูปภาพสมาชิกกลุ่ม
 
รองหัวหน้ากลุ่ม นาง รัตน์ ไชยพร
เกิด วันที่9 ตุลาคม 2505
เบอร์โทรศัพท์ 087-2377122
ที่อยู่ 119 ม.4 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120
สถานที่ทำงาน ศพด.บ้านหนองแก้ว
ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแก้ว
อปท. องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี จังหวัด หนองคาย
 
รูปภาพสมาชิกกลุ่ม
 
สมาชิกกลุ่ม นาง นงลักษณ์ ศรีชยาภิวัฒน์
เกิด วันที่18 กรกฎาคม 2509
เบอร์โทรศัพท์ 081-8963917
ที่อยู่ 11 ม.1 ต.พะวง อ.เมือง จ.ยะลา
สถานที่ทำงาน 51 ม.1 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดบางดาน
อปท. เทศบาลตำบลพะวง จังหวัด สงขลา
 
รูปภาพสมาชิกกลุ่ม
 
สมาชิกกลุ่ม นาง ขนิษฐา เทียมฤทธิ์
เกิด วันที่15 กันยายน 2517
เบอร์โทรศัพท์ 084-7370028
ที่อยู่ 93 ม.12 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
สถานที่ทำงาน 422 ม.9 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก/รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำเย็น2
อปท. อบต.วังน้ำเย็น จังหวัด สระแก้ว
 
รูปภาพสมาชิกกลุ่ม
 
สมาชิกกลุ่ม นาง กฤษณา ทรัพย์สุข
เกิด วันที่15 กรกฎาคม 2508
เบอร์โทรศัพท์ 0890884667
ที่อยู่ 81/17 หมู่1 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สถานที่ทำงาน ศพด.วัดลาย
ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.วัดลาย
อปท. เทศบาลตำบลนครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา