อาทิตย์ 30 เมษายน 2560? °C
ล็อคอิน

ชื่อผู้ใช้ :
รหัส:
ติดต่อสอบถาม

ออนไลน์: 137
วันนี้: 2052
ผู้เข้าชม: 17,588,137

กรุณาเลือกแสดงข้อมูล โดยคลิกที่ชื่อของ ภูมิภาค และ จังหวัด ที่ต้องการ
เลือกภูมิภาค(ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคตะวันออก | ภาคตะวันตก | ภาคใต้)
 
( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) ( จังหวัด��������� )
ข้อมูลสถิติจังหวัด���������
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ ใน อำเภอ มีผู้ดูแลเด็กเล็ก คน
ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมโครงการแล้ว คน และ ยังไม่เข้าร่วมโครงการ 0 คน
เด็กอนุบาลและเด็กเล็ก รวม คน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัด���������   เลือกศูนย์ :
8641
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสามัคคี
รูปถ่ายหน้าโรงเรียน
��ԡ�٢�Ҵ�Ҿ��ԧ
 
ข้อมูลติดต่อ
บ้านเลขที่ หมู่ 1ซอย ได้เข้าร่วมโครงการ รมป. แล้ว ไม่ใช่
ถนน ตำบล ไทยสามัคคี
อำเภอ หนองหงส์จังหวัด บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31240
โทรศัพท์ 0810691369 โทรสาร
   
  อปท. สถานะภาพศูนย์ กรมการศาสนา อื่นๆ
 
  www.
ศูนย์อยู่ภายใต้
สาธารณูปโภค พื้นที่ 400ตารางวา
 
อาคารเรียน หลังที่ 1 1 ชั้น 3 ห้อง
  หลังที่ 2 0 ชั้น 0 ห้อง
  หลังที่ 3 0 ชั้น 0 ห้อง
  หลังที่ 4 0 ชั้น 0 ห้อง
 
โรงอาหาร แยกจากอาคารเรียน รวมกับอาคารเรียน
ห้องพยาบาล มี ไม่มี
อุปกรณ์ดับเพลิง มี ไม่มี
 
นายก (อปท.) ชื่อ มือถือ
หัวหน้าศูนย์
วุฒิการศึกษา สถานะภาพจ้างงาน ทุน
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น
อีเมล์
ผู้ดูแลเด็ก
1 ชื่อ นางเข็มทอง โคตภักดี วุฒิการศึกษา
สถานะภาพจ้างงาน อีเมล์
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น 2 ทุน
จำนวนเด็กนักเรียน
จำนวนนักเรียน 56 คน
การจัดห้องเรียน
  อนุบาล - อายุ มากว่า 3 ขวบ 25 คน
    - อายุ ไม่เกิน 3 ขวบ 23 คน
  เด็กเล็ก - อายุ ต่ำกว่า 2 ขวบ 8 คน
ภาพบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภาพที่ 1. ��ԡ�٢�Ҵ�Ҿ��ԧ
ภาพที่ 2. ��ԡ�٢�Ҵ�Ҿ��ԧ
ภาพที่ 3. ��ԡ�٢�Ҵ�Ҿ��ԧ
ภาพที่ 4. ��ԡ�٢�Ҵ�Ҿ��ԧ
ภาพที่ 5. ��ԡ�٢�Ҵ�Ҿ��ԧ
ภาพที่ 6. ��ԡ�٢�Ҵ�Ҿ��ԧ
แผนที่โรงเรียน : ��ԡ�٢�Ҵ�Ҿ��ԧ
 
พิมพ์หน้านี้ | ขึ้นด้านบน